Putni nalog

 
Predsjednik:  
 
Dr.sc. Tomislav Bokun, dr.med.
Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu
Klinika za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Klinička bolnica Dubrava
Av. Gojka Šuška 6, 10040 Zagreb
Email: tbokun@gmail.com
 
 
 
 
 
Izješće kolege Damira Aličića sa jednomjesečnog boravka u Magdeburgu u 2016 godini.