Putni nalog

Predsjednik:

Prof.dr.sc. Dubravko Božić, dr.med.
bozic.dubravko@kbo.hr
 
 
 
Prvi sastanak Sekcije seniora HGD-a
 
       arhiva - http://www.hgd.hr/prvi-sastanak-sekcije-seniora-hgd-a
       izvjesšće
       predavanje - Mogucnosti aktivnog sudjelovanja gastroenterologa seniora u edukaciji studenata i lijecnika
       ppt predavanja
 
 
 
Drugi sastanak Sekcije seniora HGD-a
 
      ppt predavanja
      Izvješće sa 2. sastanka Sekcije seniora gastroenterologa HGD-a, Bjelovar, 6. lipnja 2015. godine