Putni nalog

 
Predsjednik:      
 
Prof.dr.sc. Davor Štimac, dr.med. 
KBC Rijeka
Zavod za gastroenterologiju
Kresimirova 42
51000 Rijeka 
davor.stimac@ri.t-com.hr