Putni nalog

Predsjednik:          

 
doc.dr.sc. Mario Tadić, dr.med.
Klinička bolnica Dubrava
Zavod za gastroenterologiju
Avenija Gojka Šuška 6
10040 Zagreb
mtadic1@gmail.com