Putni nalog

 

Predsjednik:

Prof.dr.sc. Dragan Jurčić, dr. med.
Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za funkcijske poremećaje gastrointestinalnog sustava
Klinička bolnica Sveti Duh

Email: dragan.jurcic@yahoo.com