Putni nalog

 
Predsjednik:
 
Prof.dr.sc. Marko Banić, dr.med., FEBGH
Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu
Klinika za unutarnje bolesti
Klinička bolnica Dubrava
Av. Gojka Šuška 6
10040 Zagreb
Email: mbanic@kbd.hr