Putni nalog

 
Predsjednik:  
 
Prof.dr.sc. Renata Dobrila Dintinjana, dr.med.
Zavod za gastroenterologiju
Klinika za internu medicinu
KBC Rijeka
Krešimirova 42
51 000 Rijeka
renatadobrila@windowslive.com