Putni nalog

Predsjednica Sekcije:

doc.dr.sc. Ivana Mikolašević, dr.med.
Zavod za gastroenterologiju
Klinički bolnički centar Rijeka
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Emial: ivana.mikolasevic@gmail.com