Putni nalog

 

Predsjednik:

  Prof.dr.sc. Neven Ljubičić, dr.med.
   neven.ljubicic@kbcsm.hr

Dopredsjednik:

  Prof.dr.sc. Ivica Grgurević, dr.med.
   ivica.grgurevic@zg.htnet.hr

Tajnik:

  Doc.dr.sc. Lucija Virović-Jukić,dr.med
    lucija.jukic@gmail.com

blagajnik:

  Doc.dr.sc. Marko Nikolić, dr.med.
    marko.nikolic72@gmail.com

 

 
 


Pridruženi članovi1

 

Prof.dr.sc. Marko Banić, dr.med.

mbanic@kbd.hr
 

Dr.sc. Tomislav Bokun, dr.med.

tbokun@gmail.com
 

Vladimir Borzan, dr.med.

vborzan@hotmail.com

Prof.dr.sc. Dubravko Božić, dr.med.

bozic.dubravko@kbo.hr
 

Doc.dr.sc. Silvija Čuković-Čavka, dr.med. 

silvija.cukovic@gmail.com
 

Prof.dr.sc. Renata Dobrila Dintinjana, dr.med.

renatadobrila@windowslive.com
 

Prof.dr.sc. Marko Duvnjak, dr.med.

marko.duvnjak@zg.htnet.hr
 

Prof.dr.sc. Tajana Filipec-Kanižaj, dr.med.

tajana_filipec@yahoo.com
 

Prof.dr.sc. Ivica Grgurević, dr.med.

ivica.grgurevic@zg.htnet.hr
 

Prof.dr.sc. Izet Hozo, dr.med.

ihozo@kbsplit.hr

Prim.dr.sc. Hrvoje Iveković, dr.med.

hrvoje.ivekovic@gmail.com

Prof.dr.sc. Dragan Jurčić, dr.med.

dragan.jurcic@yahoo.com
 

Prof.dr.sc. Željko Krznarić, dr.med.

zeljko.krznaric1@zg.t-com.hr
 

Prof.dr.sc. Sandra Milić, dr.med.

smilic05@gmail.com
 

Doc.dr.sc. Mario Tadić, dr.med.

mtadic1@gmail.com
 

Prof.dr.sc. Rajko Ostojić, dr.med.

rajko.ostojic@gmail.com
 

Prim.dr.sc. Nikola Ivaniš, dr.med.

ivanis.nikola56@gmail.com
 

Prof.dr.sc. Nadan Rustemović, dr.med.

nadan.rustemovic@gmail.com
 

Prof.dr.sc. Davor Štimac, dr.med.

davor.stimac@ri.t-com.hr
 

Prof.dr.sc. Ante Tonkić, dr.med.

ante.tonkic@mef.st.hr

1prema članku 24 Statuta Hrvatskog gastroenterološkog društva