DOGAĐAJ

Konstipacija u teoriji i praksi: Od obiteljskog liječnika i gastroenterologa do kirurga

Poštovani članovi HGD-a, 

 

U organizaciji Referentnog centra za funkcijske poremećaje GI sustava Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KB Sveti Duh i Sekcije za funkcijske i motilitetne poremećaje HGD-a održat će se on-line poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja liječnika "Konstipacija u teoriji i praksi: Od obiteljskog liječnika i gastroenterologa do kirurga“ dana 18. rujna 2021. godine. Organizira se za liječnike obiteljske medicine, specijaliste gastroenterologije, specijalizante gastroenterologije, specijalizante ostalih subspecijalizacija iz područja interne medicine, specijalizante hitne medicine i anesteziologije te sve ostale zainteresirane.

Prijave na E-mail: konstipacija2021@gmail.com

Program