NOVOSTINatječaji HGD-a za sufinanciranje doktorskog studija i stručno usavršavanje u inozemstvu

Otvoreni su Natječaj za sufinanciranje troškova doktorskog studija članova Hrvatskog gastroenterološkog društva i Natječaj za usavršavanje u inozemstvu

19.12.2022.

VIŠE INFORMACIJA