NOVOST

Hibridni tečaj "UZV jetre: Dijagnostika steatoze i fibroze jetre ultrazvukom" održat će se 06. prosinca u KB Dubrava

Radionica je namijenjena liječnicima različitih profila i specijalnosti koji koriste ili namjeravaju koristiti ultrazvuk
u dijagnostici bolesti jetre. S obzirom na rastuću incidenciju i prevalenciju kroničnih bolesti jetre, a osobito
bolesti nealkoholne masne jetre na tečaju će biti prikazane mogućnosti i ograničenja ultrazvučnih metoda
u dijagnostici fibroze i steatoze jetre, kao i pravilna interpretacija dobivenog nalaza. Cilj tečaja je omogućiti
polaznicima pravovremeno prepoznavanje i prognostičku stratifikaciju bolesnika primjenom ultrazvuka kao
neinvazivne i široko dostupne dijagnostičke metode. Polaznici koji žele pohađati vježbe (hands-on) trebaju se
prijaviti na poveznicu koja je dostupna na Programu tečaja poslanom prilikom njegove najave.

Predavanja se prenose on-line, a vježbe (hands-on) se održavaju nakon predavanja u Kliničkoj bolnici Dubrava.