NOVOST

Rezultati natječaja za stipendije HGD-a

Poštovani članovi HGD-a,

Temeljem odluke Upravnog odbora Hrvatsko gastroenterološko društvo raspisalo je dva natječaja: 1) Natječaj za usavršavanje mladih članova HGD-a u inozemnom centru izvrsnosti u MHH u Hanoveru te 2) ponovljeni Natječaj za sufinanciranje troškova doktorskog studija članova Hrvatskog gastroenterološkog društva.

Na natječaj za usavršavanje mladih članova HGD-a u MHH u Hanoveru se javila dr Mia Knobloch iz KB Sveti Duh. 

Povjerenstvo HGD-a u sastavu: doc.dr.sc. Ivana  Mikolašević, prof.dr.sc. Neven Ljubičić, prof.dr.sc. Tajana Filipec Kanižaj, prof.dr.sc. Željko Puljiz i dr.sc. Ivan Vukoja pregledalo je dostavljenu dokumentaciju te je predložilo a Upravni odbor HGD-a na sjednici održanoj dana 19.12.2022. potvrdio da je kandidatkinja zadovoljila uvjete natječaja te je ostvarila pravo na edukaciju u MHH u Hanoveru.

 

Na ponovljeni Natječaj za sufinanciranje troškova doktorskog studija članova Hrvatskog gastroenterološkog društva prijavio se kolega dr Mario Živković iz KBC Sestre milosrdnice.

Povjerenstvo HGD-a u sastavu prof.dr.sc. Željko Krznarić, prof.dr.sc. Ante Tonkić, prof.dr.sc. Goran Hauser, prof.dr.sc. Davor
Hrabar i dr.sc. Tomislav Bokun pregledalo je dostavljenu dokumentaciju te je predložilo a Upravni odbor HGD-a na sjednici održanoj dana 19.12.2022. potvrdio da je kandidat zadovoljio uvjete natječaja te je ostvario pravo na sufinanciranje doktorskog studija.

 

Čestitamo mladim kolegama!