NOVOST

Dani obilježavanja upalnih bolesti crijeva

Poštovane kolegice i kolege,

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 5. DANE OBILJEŽAVANJA UPALNIH BOLESTI CRIJEVA s međunarodnim sudjelovanjem,  u organizaciji Zadarskog ogranka Hrvatskog gastroenterološkog društva i Odjela za gastroenterologiju Opće bolnice Zadar, koji će se održati 27. svibnja 2023. godine. U istom terminu će se organizirati i predavanja naših medicinskih sestara i tehničara. Edukacija je organizirana u OB Zadar u predavaonici na adresi B. Peričića 5. 
Kako broj oboljelih od upalnih bolesti crijeva raste, raste i svjesnost i želja da se oboljelima pruži najbolja medicinska skrb i usvoje sva znanja sa ovoga područja koja će doprinijeti razvoju novih molekula, liječenju i praćenju oboljelih. Endoskopija je i dalje „zlatni standard“ za postavljanje dijagnoze, ali u praćenju se koristimo brojnim manje invazivnim pretragama, kao što su pretrage krvi, stolice, radiološke pretrage te intestinalni ultrazvuk koji sve više koristimo u praćenju bolesnika u remisiji ili kodrazvoja  akutnih stanja. Kod bolesnika koji trebaju kiruršku intervenciju, važne su nove metode minimalno invazivne kirurgije. Važna tema ovoga druženja biti će pravilna interpretacija nalaza patologa, donošenje odluke o nužnosti promjene terapije, praćenje trudnoće i liječenje trudnica sa IBD-om, upoznavanje sa  novim molekulama kojima ćemo se koristiti u liječenju naših bolesnika. Jednako važno je područje pravilne prehrane oboljelih i sprječavanje i saniranje komplikacija bolesti, multidisciplinarnim pristupom odabrati  pravilan trenutak za kiruršku intervenciju.
Skup je namijenjen gastroenterolozima, abdominalnim kirurzima, radiolozima, patolozima, liječnicima obiteljske medicine, medicinskim sestrama i tehničarima koje se bave oboljelima te predstavnicima farmaceutskih kuća.

 

Doc.dr.sc. Melanija Ražov Radas, organizatorica skupa